WORKSHOPS

Inom ramen för projektet arrangerar vi workshops både tillsammans med unga autodidakter och med utbildare och annan personal verksamma inom folkbildningen. Vi utforskar tillsammans vad det innebär att vara ung och autodidakt och hur folkbildningen kan höja och möta dessa unga.

Under projektets gång har vi bland annat arrangerat så kallade metaworkshops som har fokuserat på lärande och synliggörande av sina egna processer, så väl som matnyttiga workshops som handlat om att konkret undersöka och definiera sina kompetenser.

Vi har också tagit fram flera pedagogiska verktyg som vi använder under dessa workshops för att utforska lärande i olika miljöer. Vi tar fram workshops tillsammans med vår labbgrupp eller tillsammans med dig som beställare.

 

 

Kontakt

2 + 6 =