OM PROJEKTET

De digitala autodidakternas akademi

– om projektet

Samhällets digitalisering har möjliggjort en ny typ av »virtuell samvaro« som i hög grad präglar hur unga skaffar sig kunskaper, socialiserar och kommunicerar. Oavsett om du spelar spel, ägnar din kreativitet åt att sy cosplay-kostymer eller meka med EPA-traktorer, är engagerad som queeraktivist eller experimenterar med veganska recept, så finns det gemenskaper på nätet där du kan träffa likasinnade, utveckla ditt intresse och fördjupa ditt kunnande. Detta informella lärande spelar en stor roll för ungas identitetsutveckling och är en potentiell resurs för både individen och samhället, men värderas och tillvaratas alltför sällan på arbetsmarknaden eller i yrkesutbildningsprogram.

Den Autodidakta Generationens Akademi är ett treårigt utvecklingsprojekt som målgruppsnära och experimentellt har undersökt hur unga individer med stor levd kunskap från olika nätmiljöer kan få nytta och glädje av sina självförvärvade kompetenser i yrkeslivet, och hur folkhögskolan kan bidra till detta. Projektet har drivits av Fridhems folkhögskola i Svalöv i samarbete med Skurups Folkhögskola och involverat en mångfald av »autodidakter« 18–25 år som alla har ägnat mycket tid åt specialintressen inom – eller uppbackade av – sociala nätgemenskaper.

Projektet har bland resulterat utforskandet av ny lärmiljö som är anpassad till det autodidakta paradigmet. Vi har arrangerat olika workshops och experiment där vi tagit just digitala autodidakter och deras både existerande och behövda metafärdigheter i beaktande. 

Långsiktigt arbetar vi på att ta fram visioner och potentiella åtgärder som är anpassade efter en förändrad arbetsmarknad där vi kan stärka unga autodidakters möjligheter. 

Just nu är projektet inne i sin slutfas, och under hösten kommer en restrerande av vår output att publiceras. Vi kommer också köra en kurs för vår labbgrupp, om att lära sig hur man lär sig, du hittar mer info och anmälan här. Vi som arbetar med projektet blickar även framåt och jobbar för att projektets resultat lever vidare.

Mer om projektet kommer gå att läsa i vår slutrapport – eller höra i någon av våra poddar!