WORKSHOP

Myllret: Workshop

LADDA NER SOM PDF

Välkommen!

Påverkar var man lär sig hur man lär sig? Och vilka övergripande färdigheter man får med sig?

Vi tror det, och idag ska vi utforska vilka färdigheter – kallade metafärdigheter – som man får med sig genom att lära sig i en modern digital miljö.

På denna sida hittar du:

– Workshopen – hur den går till och dess syfte.
– Frågor att använda när du intervjuar en autodidakt.
– Kort om projektet De Digitala Autodidakternas Akademi.
– Kontaktuppgifter till oss som håller i workshopen.

Hur går den här workshopen till?

Tillsammans kommer ni att utforska vad det är man lär sig egentligen av att lära sig online, utöver rent konkreta kunskaper. Ni kommer göra det genom att träffa en ung person som växt upp i den här digitala miljön och som har hämtat kunskap på nätet. I grupp intervjuar ni personen med hjälp av frågorna i det här häftet och era egna frågor.

När intervjuerna är klara hjälps vi åt att fästa upp kompetenserna i kunskapsnätet. I grupperna diskuterar ni sen vilka metafärdigheter man får av att lära sig på det sätt som just ert levande exempel lärde sig och ni tar fram tre exempel på något som ni ser som en metafärdighet.

Nu är det dags att summera och fundera – hur tror ni att folkbildningen kan möta och se personer med dessa färdigheter? Med tanke på lärstrategierna som använts av våra autodidakter, hur möts det upp av bland annat pedagoger?

Vad ni får med er ifrån workshopen

– Förståelse för ungas lärande i en digitaliserad värld
– Tankar om hur ni kan möta dem
– Tankar kring hur ni redan gör

Frågor

Hitta gärna på fler och egna frågor – det här är bara förslag att utgå ifrån!

Vad har du lärt dig på egen hand?

Hur lärde du dig det?

Lärde du dig tillsammans med andra eller själv?

På vilket språk, ditt eget eller ett annat?

Kollade du på videor? Läste du text? Diskuterade du på forum?

Har du sysslat med något annat i samband med detta?
Exempel: Att lära sig spela ett instrument leder till att forma ett musikkollektiv eller arrangera en öppen scen.

Varför valde du att lära dig genom till exempel tutorials/forum/sociala medier istället för genom skolan, eller andra vägar som studiecirkel, kulturskola, folkhögskola eller kortkurser?

Vad är en metafärdighet?

Metafärdigheter är övergripande färdigheter och kompetenser – det man lär sig av att lära sig något annat. 

Här kan du läsa ett exempel på någon som har skaffat sig just metafärdigheter:

Kim 20 år
Cosplayer

Kim ägnar den mesta av sin tid åt att bygga och sy kostymer. Oftast är det karaktärer från japanska anime-serier som hon försöker efterlikna, men ibland även från tv-spel och eller berättelser.

Hon åker på en del konvent där hon cosplayar olika karaktärer, men en stor del av hennes kostymer syns bara på internetforum där andra cosplayare diskuterar och ger feedback och tipsar varandra om olika tekniker, material eller roliga karaktärer att utforska.

Hon har blivit något av en personlighet i communityt, mest för att hon är bra på att lägga in en liten ironisk twist i sina kreationer.
Vad har Kim fått för färdigheter?

Konkreta färdigheter, bland annat:
– Sömnadsteknik
– Materialkännedom – Kostymdesign och
mönsterkonstruktion – Sminkteknik och hårstyling
– Scenvana
– Globalt networkande
– Problemlösning – Organisatoriska färdigheter
– Performancetekniker – Marknadsföring via sociala medier, karaktärskådespeleri

Metafärdigheter
– Målgruppsanpassning: språklig och visuell genom att anpassa vad som läggs upp i vilka kanaler
– Lärandeprocesser: genom att delta i diskussioner med nya cosplayare
– Innovation och utvecklingsarbete: Tillsammans med andra tas nya arbetsmetoder fram för att skapa saker med oväntade material

Autodidakterna

Vi som gör workshopen kommer ifrån projektet Den Autodidakta Generationens Akademi – även kallat Autodidakterna.

Den Autodidakta Generationens Akademi är ett treårigt utvecklingsprojekt som målgruppsnära och experimentellt undersöker hur unga individer med stor levd kunskap från olika nätmiljöer kan få nytta och glädje av sina självförvärvade
kompetenser i yrkeslivet, och hur folkhögskolan kan bidra till detta.

Projektet drivs av Fridhems folkhögskola i Svalöv i samarbete med Östra Grevie Folkhögskola, Skurups Folkhögskola samt Malmö Folkhögskola och involverar en mångfald av »autodidakter« 18–25 år som alla har ägnat mycket tid åt specialintressen inom – eller uppbackade av – sociala nätgemenskaper.

Målet är en varaktig, diversifierad kursverksamhet på folkhögskolor runt om i landet, som svarar
mot målgruppens behov.

Projektet består av sex spår som korsar och berikar varandra:
– Tre årliga sammankomster för målgruppen som kartlägger behoven.
– Tre årliga konferenser eller större workshops som involverar branschen: de första åren framför allt folkbildningen, det tredje året även aktörer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor.

– En labbgrupp med deltagare och pedagoger som tar fram och vidareutvecklar
pedagogiska metoder under projek
tets gång.

– Utveckling av flera terminslånga pilotkurser som genomförs på och av olika folkhögskolor: en under andra året och tre under det tredje året.

– En nätbaserad, högkvalitativ talkshowserie som utgör projektets
främsta externa kommunikationskanal med 20 avsnitt om året där även resultaten tillgängliggörs.

– Bygge av en digital mötesplats och en organisatorisk plattform för att utveckla och samordna aktiviteterna under projektets gång.

 

 

 

Missa inte!
I vår släpps vår talkshow STUDIO HYBRIS!


E-post lovisa@dunkelbyran.se, linn@autodidakter.se