Välkommen hem!

Trackers

Här hittar du din statistik och kan sätta upp nya mål för dig själv

  • Kommunikation 60% 60%
  • Initiativtagande 20% 20%
  • Ledarskap 40% 40%
  • Pålitlighet 60% 60%
  • Följa instruktioner 90% 90%

Kurser

Kurser du har klarat:
Bild och media
Hastighet: 100%
Slutdatum: 03/10 

Kurser du går just nu:
Kommunikationskunskap
Hastighet: 75%
Slutdatum: xx/xx

Kurser du ska gå:
Du har inte valt nästa kurs ännu, kom ihåg att boka 3 veckor innan kurstart.