Vi har tagit fram ett dokument med kollegiala tips, som du gärna får läsa, använda och sprida så mycket du vill. Här går vi igenom lite om vad man kan tänka på när man väljer plattform och vad som är viktigt att ha i huvudet i förhållande till sin deltagargrupp och annat.

Kollegiala tips från Autodidakterna